neděle 5. dubna 2015

Významný den - Neděle Zmrtvýchvstání PáněDnešní neděle je tou největší a nejvýznamnější nedělí v celém církevním roce. Oslavujeme Kristovo vzkříšení, které si potom následně o všech nedělích znovu připomínáme a prožíváme. Je to Slavnost, která nám dává naději do našeho života. Ukazuje, že smrtí se život nekončí, ale že smysl nachází v životě věčném, jež následuje po naší pozemské smrti.

Prázdný hrob, který našli učedníci, jak slyšíme v dnešním evangeliu, je i pro nás velkým tajemstvím. Kříž přes hrob nás vede k radosti, k životu s Bohem, k životu věčnému.

Je mnoho situací v našem životě, které nechápeme, a které nepochopíme do konce našeho pozemského života. Zde však je prostor pro naši víru. Jsme věřící, to znamená, že v situacích, které nechápeme, protože neznáme různé okolnosti, nastupuje naše víra. Ne v osud, ale v to, že Bůh v Ježíši Kristu ve své lásce, kterou nám všem dokázal na kříži, pokračuje a každou, třeba i velice těžkou naši situaci zná a je ochoten pomoci. Čeká jen na to, zda tuto důvěru v něj vložíme a tak dokážeme naši víru ne v sebe, ale v Něj.

Vzkříšení, je onen „den po sobotě“, kdy se události světa otočily jiným směrem. Jako by právě dnes vyvstal „osmý den“ stvoření. Na tento den čekalo tvorstvo od Adamova pádu. Od této chvíle již nevládne osudu člověka smrt, ale život. Ježíšovo zmrtvýchvstání je zcela reálnou porážkou smrti. Není žádná mocnost, zlo, ďábel, smrt..., která by mohla člověka oddělit od Boha.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
(Žalm 118)
Zdroje:
http://www.pastorace.cz/Kazani/Zmrtvychvstani-Pane-vigilie-Lk-241-12.html
http://rkfzabreh.rps.cz/FI/fi_last.pdf

Obrázek:
pinterest.com

2 komentáře:

Za všechny názory a komentáře vám předem děkuji, nenechám je bez odezvy a můžete mi věřit, že z každého jednoho mám velkou radost :-)