sobota 4. dubna 2015

Významný den - Bílá sobota
Bílá sobota je 2. dnem tak zvaného velikonočního - tridua (třídenní). Je to den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den ticha. Křesťané prodlévají u hrobu Pána, rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců (symbol čistoty jejich duše po křtu), kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii).Obřady tohoto dne jsou velice bohaté. Právem se nazývá liturgie tohoto dne matkou všech vigílií. Protože jsou velikonoce největším svátkem křesťanů, proto máme možnost prožít několik bohatých obřadů, které nám znovu každý rok odhalují velikost Božího díla, které vykonal z lásky k nám lidem.

* První část Velké noci je slavnost světla.
Světí se velikonoční svíce - paškál, který se v průvodu nese do presbytáře a je zazpíván chvalozpěv na tuto svíci : Exultet.

* Druhou částí je bohoslužba slova, která nám v sedmi čteních ze Starého zákona nabízí průřez dějinami spásy lidstva. Na závěr se slavnostně zazpívá chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a následuje epištola a evangelium, ve kterém se dovídáme o situaci bezprostředně po Kristově vzkříšení.

* Třetí částí je křestní bohoslužba, při které se uděluje křest nebo se pouze s rozžatými svícemi v ruce obnovují křestní závazky.

* Čtvrtou částí je slavná bohoslužba slova. Na závěr mše svaté kněz říká: „Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.“ Znamená to: Jděte s Pánem v srdci a všude, kde budete, chvalte Boha!


Zdroje:
http://www.pastorace.cz/Kazani/Zmrtvychvstani-Pane-vigilie-Lk-241-12.html
http://velikonoce.vira.cz/clanky/Bila-sobota-a-Velikonocni-noc-vigilie.html


Obrázek:
pinterest.com

Žádné komentáře:

Okomentovat

Za všechny názory a komentáře vám předem děkuji, nenechám je bez odezvy a můžete mi věřit, že z každého jednoho mám velkou radost :-)