neděle 1. prosince 2013

Zlo neexistuje - Zamyšlení na týden...Jeden profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je vše, co existuje, stvořeno Bohem?“

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, vše je stvořeno Bohem.“¨

„Stvořil Bůh vše?“ zeptal se profesor znovu.

„Ano, pane!“ odpověděl student.

Profesor se tedy zeptal: „Jestliže Bůh stvořil vše, znamená to taky, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky principu - naše činnost určuje nás samé - Bůh je tedy zlo.“

Jak to student uslyšel, ztichl. Profesor se pousmál, byl sám se sebou spokojený. 

Najednou zvedl ruku jiný student: „Pane profesore, mohu vám položit otázku?“

„Samozřejmě,“ řekl profesor.

Student se postavil a zeptal se: „Pane profesore, existuje chlad?“

„Co je to za otázku? Samozřejmě že ano! Tobě nikdy nebylo chladno?“

Studenti se rozesmáli, ale student pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje. V souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energií na základě přítomnosti, nebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svou jednotku, v níž ho můžeme měřit. Slovo ‚chlad‘ jsme si vytvořili my lidé, abychom popsali to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.“ 

Ostatní studentovi spolužáci se přestali smát. Student pokračoval a položil profesorovi další otázku: „Pane profesore, existuje tma?“

„Samozřejmě, že existuje,“ odpověděl profesor.

„Znova nemáte pravdu, pane. Tma také neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomné světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat svazek paprsků, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svou jednotku, v níž ji můžeme měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.“

Profesor i spolužáci mlčeli.

Následně se mladík zeptal ještě na jednu otázku: „Pane profesore, existuje zlo?“

Tentokrát profesor odpověděl nejistě: „No, samozřejmě. Vidíme to každý den, brutalita ve vztazích, mezi lidmi, trestné činy, násilí, tohle všechno není nic jiného než projevy zla.“

Na to student odpověděl: „Ne, pane, zlo neexistuje. Zlo je pouze nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledkem nepřítomnosti božské lásky v srdci člověka. Zlo přichází tehdy, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla a tepla a lásky.“

Profesor si potichu sedl. Ten student byl mladý Albert Einstein.

Zdroj: http://www.laska-vztahy-duse.cz/news/zlo-neexistuje/
Obrázky: google.com


Žádné komentáře:

Okomentovat

Za všechny názory a komentáře vám předem děkuji, nenechám je bez odezvy a můžete mi věřit, že z každého jednoho mám velkou radost :-)